Vyhľadávanie


Pochvala deťom z B-kids od starostu mestskej časti

07.10.2014 00:00

Milan Jambor, starosta mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, udelil deťom z B-kids pochvalu starostu za výnimočnú dobrovoľnú charitatívnu akciu „Deti šijú deťom“. Túto pochvalu dostali všetky deti z B-kids, ktoré sa zúčastnili tejto dobrovoľnej akcie.

Pochvalu starostu za výnimočnú prácu s deťmi dostala Mgr. Jana Verešová, lektorka kurzov B-kids.

Ceremónia sa konala v sobášnej sieni Mestského úradu Bratislava – Devínska Nová Ves.